dzisiaj jest: 24 stycznia 2020. imieniny: Felicja, Rafał, Tymoteusz
wersja polska 
A+ A-
Moja Przyszłość
Projekty unijne w ramach PROW 2007- 2013
Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym
Kompetencje na start
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Siennica poprzez zakup średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Siennica
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Projekty unijne w ramach PROW 2014-2020
Projekt "Inwestycja w przyszłość"
Urząd Gminy Siennica
ul. Kołbielska,
05-332 Siennica
tel. +48 (25) 757-20-20
e-mail: gmina@ugsiennica.pl

Gmina Siennica ogłasza konkurs 01/19 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub innych środków zewnętrznych

Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6

  ...więcej
2019-02-21 14:23:42


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Gmina Siennica działając zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), o

  ...więcej
2017-11-14 12:35:48


Moja Przyszłość

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2  

  ...więcej
2014-12-12 09:06:34


Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym

Projekt Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej konkurs Erasmus + 2014 pt: "Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  ...więcej
2015-11-30 10:19:02


Kompetencje na start

1 września 2016r. rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego "Kompetencje na start", nr RPMA.10.01.01-14-3898/15. Projekt realizowany jest przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z trzema gminami: Latowicz, Siennica, Mrozy. W projekci

  ...więcej
2017-01-30 14:23:12


Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

                                                                             Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013   Lista projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.1. Utworzenie miejsca spotkań mieszkańcó

  ...więcej
2014-12-11 11:53:59


Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Siennica poprzez zakup średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Siennica

Gmina Siennica realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Siennica poprzez zakup średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Siennica", nr RPMA.05.01.00-14-5517/16. Proj

  ...więcej
2017-08-16 10:06:26


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lista projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:1. Przebudowa drogi gminnej nr 221126W Majdan-Nowy Starogród-Starogród - etap I2. Budowa ulicy Krótkiej w Siennicy

  ...więcej
2018-02-13 13:41:57


Projekt "Inwestycja w przyszłość"

Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany będzie od 01 września 2017 roku do 31sierpnia 2019 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z powiatami: m.st. Warszawa (dzielnica Targówek, Ursus, Ochota, Bielany, Praga Południe), grójeckim,

  ...więcej
2019-02-21 13:41:00

Pokazano 1 - 9 z 9

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&